Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

De Grote Ontginning van middeleeuws Zuid-Holland

Vóór het jaar 1000 woonden er in het gebied dat we nu Zuid-Holland noemen voornamelijk mensen op duinen en hoger gelegen afzettingen in het mondingsgebied van de Maas en Rijn. Daarbuiten lagen moerassige veengebieden, die één tot drie meter boven het zeeniveau uitstaken.

Vóór het jaar 1000 woonden er in het gebied dat we nu Zuid-Holland noemen voornamelijk mensen op duinen en hoger gelegen afzettingen in het mondingsgebied van de Maas en Rijn. Daarbuiten lagen moerassige veengebieden, die één tot drie meter boven het zeeniveau uitstaken. Vanaf 1000 begonnen mensen ook het veengebied te ontginnen (geschikt te maken voor landbouw), in eerste instantie ten noorden van de Oude Rijn, bij Vlaardingen, Overschie en Rotte en vanaf de Maasvlakte. In de daaropvolgende eeuw werd het gebied rondom Delft en Pijnacker ontgonnen. Rond 1200 pakte men het veen ten zuiden van de Oude Rijn aan. In grote lijnen waren de ontginningen aan het einde van de dertiende eeuw voltooid.

Het landbouwareaal werd door de ontginningen enorm uitgebreid. Om de venen te ontwateren groef men watergangen naar de veenriviertjes, die weer uitkwamen op de Rijn, Lek of Maas. De nu droge landbouwgrond zakte echter langzaam in. Daardoor kon bij storm en tij het water dieper het land binnendringen.

Bedijkingen
Om het ontginningsgebied te beschermen tegen overstromingswater werden dijken aangelegd onder het motto: wie water deert, die water keert. Deze dijken werden tot in de dertiende eeuw onderhouden door de lokale grondbezitters en gebruikers en daarvoor verdeeld in stukjes, ‘slagen’ genoemd. Dit systeem werd verhoefslaging genoemd, omdat iedere boer (hoeve) zijn deel van de dijk moest onderhouden. Jaarlijks werden de dijken door het lokale bestuur ‘geschouwd’ (gecontroleerd). Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw vereiste het dijkonderhoud meer inspanning door de bodemdaling. Ook ontstonden er problemen tussen de dijkdorpen en de binnenlandse nederzettingen. Waar wel samenwerking was, ontstonden hoogheemraadschappen.

Voor de afwatering werden sluizen gebouwd. De verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding in het eigen dorpsgebied leidde tot de instelling van talloze polders (omdijkte stukken land waar men door middel van sluisjes het waterpeil kon reguleren). Molens zorgden voor de bemaling. Ook werden afvoerkanalen gegraven, onder andere in de Alblasserwaard en van het gebied rond Woerden naar de Haarlemmermeer.

Reacties

 1. anoniem

  Leuk, mijn opa heette vlot, en mijn aangetrouwde oom heette verhoeff, nu weet ik gelijk waar die naam vandaan komt.

  23 november 2014

 2. anoniem

  Mooie korte samenvatting van het watermanagement na het jaar 1000 in Zuid-Holland. Het begrip 'spui' had ook, net als sluis, kunnen worden uitgelegd. Aan de randen van Zuid-Holland lagen meerdere spuien waardoor het overtollige water bij eb naar zee kon worden afgevoerd. WiardBeek@gmail.com

  26 september 2017

 3. anoniem

  Vanaf 1408 (uitvinding) zorgde de poldermolens voor verdere ontwatering agv. verdere bodemdaling tot beneden het niveau van eb. WiardBeek@gmail.com

  26 september 2017

 4. Redactie

  @Wiard Dank voor de aanvullingen, we vinden het altijd erg leuk als lezers hun kennis delen.

  27 september 2017

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.