Foto: Floris Scheplitz

Algemene voorwaarden

Op de website van de Geschiedenis van Zuid-Holland zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wel zo duidelijk.

De website Geschiedenis van Zuid-Holland is een project van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid van alle gegevens. Het behoudt zich het recht van wijzigingen voor. Aan de inhoud van deze website, noch aan digitaal berichtenverkeer met de redactie van deze website en het Erfgoedhuis kunnen rechten worden ontleend.

Aan de website is en wordt meegewerkt door een groot aantal archieven, musea, historische verenigingen en andere organisaties. De door hen aangeleverde gegevens vallen onder verantwoordelijkheid van deze instellingen. Zij hanteren met betrekking daartoe het voorbehoud dat hierboven gemaakt is.

Hergebruik

Het materiaal op deze website mag, mits met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem hiervoor contact op met redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl.

Wij hebben ons best gedaan om eventuele rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hen toestemming te vragen voor de openbaarmaking via internet. Als je van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat je toekomt of (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd aan het Erfgoedhuis laten weten. Ook in dat geval kun je contact opnemen met de redactie via redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de algemene voorwaarden en vrijwaart het Erfgoedhuis tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan. Voor de overige aspecten zijn de Algemene Voorwaarden van Erfgoedhuis Zuid-Holland van toepassing.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.