Naar overzicht

Archeologische Kroniek van Zuid-Holland

— 1 reacties

In de Kroniek vind je informatie over de belangrijkste opgravingen en vondsten in Zuid-Holland. De Kroniek wordt elk jaar samengesteld op basis van inzendingen van professionele en vrijwillige archeologen. In het plaatsnamenregister kun je bekijken wat er over jouw woonplaats is verschenen door de jaren heen. 

Bekijk hieronder de nieuwste editie (PDF) over 2022!

2022

In deze kroniek lees je over de mooiste vondsten uit 2021, zoals een van de vroegste vindplaatsen in Zuid-Holland, een Romeinse constructie in Hazerswoude-Rijndijk, bijzondere scheepswrakken uit de 17e t/m de 19e eeuw en nieuwe technieken zoals robothond 'Spot'. Bekijk de Archeologische Kroniek 2022

Robothond Spot en de drone met Lidar-scanner. Foto: Antea Group

2021

In deze kroniek lees je over de mooiste vondsten uit 2021, zoals een exotische dierenverzameling op het Binnenhof in Den Haag, een bastion in Brielle voor de Opstand tegen de Spanjaarden, graven bovenop graven in de Nieuwe Kerk in Delft. Bekijk de Archeologische Kroniek 2021

2020

In deze editie aandacht voor de spectaculaire ontdekking van een groot Romeins legerkamp op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. Daarnaast is er nieuws over neolithisch Schipluiden en de Schans Lammen, een tastbaar overblijfsel van het Leidens Ontzet. Bekijk de Archeologische Kroniek 2020

2019


Heel bijzonder: er zijn twee zeldzame wapenhandschoenen gevonden, uit de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Lees meer over deze en andere vondsten en opgravingen in de Archeologische Kroniek 2019

2018


Met een scheepsbouwkundig raadsel uit Rotterdam en Merovingische graven onder Leidse sportvelden. Bekijk de Archeologische Kroniek 2018

Zilveren schaal uit de 7de eeuw die in 2013 Oegstgeest is gevonden (Foto Restaura)

2017

Begravingen in Den Haag en Gouda en een spectaculaire 'vogelschaal' uit Rijnsburg. Bekijk de Archeologische Kroniek 2017

2016

Een mysterieus paardengraf in Den Haag, het belang van prehistorische Noordzeevondsten, de motte in Ouddorp en nog veel meer opgravingen en vondsten. Bekijk de Archeologische Kroniek 2016.

2015

De laatste inzichten over het Romeinse ruiterfort in Ockenburgh, een verslag van een 17de-eeuwse stadsuitbreiding in Leiden en molenonderzoek dat nieuwe licht werpt op het leven van poldermolenaars. Bekijk de Archeologische Kroniek 2015

2014

Een Haagse zilverschat, luxe leven in Alphen aan den Rijn en een wel heel jonge pijproker uit Gouda... Bekijk de Archeologische Kroniek 2014

2013

In deze Kroniek veel aandacht voor de Vroege Middeleeuwen. Zowel in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest werden een aantal heel bijzondere sporen gevonden. Bekijk de Archeologische Kroniek 2013

Bord met Christussymbolen, in 2006 opgegraven in Gouda op het terrein van het voormalige Catharinaklooster

2012

Het archeologisch onderzoek dat onder leiding van BOOR werd uitgevoerd in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte, is uniek te noemen. Het gaat om een ‘opgraving’ op 18 tot 20 meter onder water, iets wat nog nooit eerder is gebeurd bij een prehistorische vindplaats. Bekijk de Archeologische Kroniek 2012

2011

Met hierin het eerste uitgebreide verslag van het onderzoek in de Delftse spoortunnel die precies op de plaats van de vroegere stadswal aangelegd wordt. De archeologen verwachtten en vonden resten van poorten en torens. Bekijk de Archeologische Kroniek 2011

2010

In Oegstgeest wordt verder gewerkt aan de opgraving van een Merovingische nederzetting. Een bijzondere vondst is een 7de- eeuwse brug met een lengte van 17 meter en een breedte van maximaal 2 meter. Bekijk de Archeologische Kroniek 2010

Opgraving aan de Steenschuur in Leiden, de locatie van de Buskruitramp uit 1807.

2009

In Den Haag werden de resten van zoutwinning gevonden en in Spijkenisse aanwijzingen voor lijm- of bierbereiding. In deze Kroniek is ook een uitgebreid overzicht over de opgravingen in Katwijk-Zanderije te vinden. Bekijk de Archeologische Kroniek 2009

2008

Met het verslag van recente opgravingen in Leidschendam-Voorburg, op de plek waar de Romeinse stad Forum Hadriani heeft gelegen en een overzicht van de geschiedenis van deze stad. Bekijk de Archeologische Kroniek 2008

2007

In de zomer van 1858 verging op de Dordtsche Kil de hektjalk De Jonge Jacob. In 2007 werd het wrak onderzocht en gelicht. Bekijk de Archeologische Kroniek 2007

In Vlaardingen werd in 2005 een prehistorische boomstamkano opgegraven

2006

In 1593 werd in Gouda een nieuwe straat aangelegd over het terrein van het Catharinaklooster, dat tijdens de Reformatie onteigend was. Onder de Geuzenstraat vonden archeologen een bord met verschillende Christussymbolen. Bekijk de Archeologische Kroniek 2006

2005

Bij onderzoek in Rotterdam worden twee huiserven ontdekt van de 10de-12de-eeuwse stad Rotta, de voorganger van Rotterdam, die in de 12de eeuw na een overstroming verdwenen is. Bekijk de Archeologische Kroniek 2005

2004

Met aandacht voor de opgraving van het klooster Koningsveld, het oudste en belangrijkste klooster van Delft. In Den Haag vinden archeologen de resten van een bootgraf uit de Vroege Middeleeuwen. Bekijk de Archeologische Kroniek 2004

Vloer van de kapel van klooster Koningsveld, in 2004 opgegraven in Delft.

2003

Al in 2002 werd in Vlaardingen bij de Grote Kerk een middeleeuwse begraafplaats ontdekt. Uit onderzoek in 2003 blijkt dat de deksel van een 11de-eeuws graf uit hergebruikt hout van een deel van een Vikingschip bestaat. Bekijk de Archeologische Kroniek 2003

2002

In Alphen aan den Rijn vinden archeologen een deel van de zuidoosthoek van het Romeinse fort met daarin de goed geconserveerde resten van soldatenbarakken. Bekijk de Archeologische Kroniek 2002

2001

In Leiden ontplofte in het jaar 1807 een schip vol buskruit dat afgemeerd lag aan de Steenschuur, het verlengde van het Rapenburg. Ruim 200 huizen werden verwoest. De aanleg van een fietsenstalling bij het Kamerlingh Onneslaboratorium gaf de Leidse archeologen de gelegenheid te kijken wat er onder het maaiveld nog restte van de huizen aan de Steenschuur. Bekijk de Archeologische Kroniek 2001

2000

Archeologen zochten in het Leidse Roomburg naar de locatie van een Romeinse weg. De weg werd niet gevonden, maar wat ze wél vonden was veel zeldzamer: Een bronzen hand en arm, delen van een Romeins keizerbeeld. De Zuid-Hollandse bodem bergt nog altijd veel verrassingen in zich. Afgelopen jaar werd diep onder het Centraal Station van Rotterdam een donk ontdekt en in De Lier een mogelijke Romeinse vlootbasis. Bekijk de Archeologische Kroniek 2000

1999

We kennen niet veel bronstijdvindplaatsen in Zuid-Holland. In Voorburg-Westeinde wordt een nederzetting uit die tijd (1700 v. Chr.) ontdekt. Het archeologisch onderzoek in het kader van de Betuweroute levert in Hardinxveld-Giessendam nog een vindplaats op uit het Meso- en Neolithicum. Bekijk de Archeologische Kroniek 1999

1998

Aan de Polderweg in Hardinxveld-Giessendam wordt in het kader van de aanleg van de Betuweroute een donk opgegraven met resten van laatmesolithische bewoning. De donk was ook de laatste rustplaats van een van de bewoners, een vrouw van ongeveer 50. 'Trijntje' is het oudste menselijke skelet dat ooit in Nederland is gevonden. Bekijk de Archeologische Kroniek 1998

1997

In Wateringse Veld in Den Haag worden vier Romeinse mijlpalen gevonden en de sporen van een Romeinse weg. Bekijk de Archeologische Kroniek 1997

1996

Het onderzoek in de Roomburgerpolder in Leiden wordt voortgezet. Men vindt de ingang van het kanaal van Corbulo, en in de vulling een bronzen ruitermasker dat de bijnaam Gordon krijgt en nationaal de aandacht trekt. Bekijk de Archeologische Kroniek 1996

1995

In Den Haag wordt verder onderzoek gedaan naar de grote Romeinse nederzetting op Ockenburgh, waar het Rijksmuseum van Oudheden al zestig jaar eerder had gegraven. Een compleet paardenskelet was een bijzondere vondst. Bekijk de Archeologische Kroniek 1995

1994

De vondst in Vlaardingen van een dam met een houten duiker uit de Romeinse tijd toont aan dat men toen ook al heel goed wist hoe het land moest worden ontwaterd. Bekijk de Archeologische Kroniek 1994

1993

Al vanaf 1981 wordt in de Kroniek regelmatig verslag gedaan van het onderzoek in Midden Delfland. Nadat door uitvoerige veldkartering in de jaren 1981 en 1982 een groot aantal vindplaatsen in kaart was gebracht, richtte het onderzoek zich vooral op de relatie tussen de bewoners en het landschap waar ze woonden. Het is een tegenhanger van het onderzoek naar nederzettingen op Voorne-Putten, aan de andere kant van de Maasmond. Bekijk de Archeologische Kroniek 1993

1992

In 1992 worden in Rockanje complete boerderijplattegronden uit de IJzertijd gevonden, met verbluffend goed bewaarde resten van de houtconstructie. Bekijk de Archeologische Kroniek 1992

1991

In Leidschendam zijn dwarsdoorsneden gegraven door het kanaal van Corbulo. Het kanaal blijkt minstens 13 meter breed en ongeveer 2 meter diep te zijn; jaarringdateringen van beschoeiingspalen bevestigen de aanleg rond 47 na Chr, het overgeleverde jaar van de aanleg van het kanaal. Bekijk de Archeologische Kroniek 1991

1990

De loop van de Romeinse weg langs de limes is een terugkerend thema in de Zuid-Hollandse archeologie. In Alphen aan den Rijn wordt op De Schans opnieuw een deel aangesneden. Bekijk de Archeologische Kroniek 1990

1989

De aanleg van de Willemsspoortunnel in Rotterdam vormt de aanleiding voor uitgebreid archeologisch onderzoek op verschillende plaatsen in het tracé, dat dwars door de oude binnenstad loopt. Onder de Jacobsplaats werden resten van huizen uit de 14de-16de eeuw ontdekt. Bekijk de Archeologische Kroniek 1989

1988

Bij de aanleg van een nieuwe provinciale weg langs Valkenburg worden de resten van een vroege voorganger uit het begin van de 2de eeuw ontdekt. Het wordt duidelijk hoe de Romeinse ingenieurs hier hebben geworsteld met de weke Rijnoever waarover ze hun weg hadden geprojecteerd. Bekijk de Archeologische Kroniek 1998

1987

Stille getuigen van een massamoord komen uit het zand naar boven in Wassenaar. In een graf uit de Bronstijd liggen twaalf mannen, vrouwen en kinderen die door geweld om het leven zijn gekomen. De opgraving is een eye-opener: het beeld van vreedzame boeren dat de archeologie tot dan toe bood, wordt wreed verstoord. Bekijk de Archeologische Kroniek 1987

1986

Bij Spijkenisse komt een groot inheems grafveld uit de Romeinse tijd aan het licht, van een omvang die uit westelijk Nederland nog niet eerder was aangetroffen. De overledenen zijn op uiteenlopende manieren gecremeerd: soms is de complete brandstapel met crematieresten afgedekt, in andere gevallen zijn de resten uit de as gezocht om op een andere plek in een kuil, al dan niet in een urn, begraven te worden. Bekijk de Archeologische Kroniek 1986

1985

Aan de Scheveningseweg in Den Haag vinden archeologen tot hun verrassing onder een pakket duinzand de sporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Deze heeft mogelijk een militair karakter. Misschien gaat het hier om een wachtpost, die een weg moest beveiligen. Bekijk de Archeologische Kroniek 1985

1984

In 1984 werden in de Leidse Roomburgerpolder sporen aangetroffen van het kampdorp dat bij het vroegere castellum Matilo hoort. Het terrein waar het fort onder ligt, is dan al een beschermd archeologisch monument. Bekijk de Archeologische Kroniek 1984

1983

De oude binnenstad van Dordrecht is decennialang onderwerp geweest van archeologisch onderzoek. In 1983 wordt opnieuw in de binnenstad gegraven, onder andere in de Voorstraat, waar resten van het vroegere Minderbroederklooster liggen. Bekijk de Archeologische Kroniek 1983

1982

In Goedereede worden resten van een Romeinse handelsnederzetting opgegraven, als vervolg op onderzoek uit 1958/59. Bekijk de Archeologische Kroniek 1982

1981

In 1351 werd kasteel Polanen in Monster verwoest. Sporen van de strijd kwamen in 1981 tevoorschijn in de vorm van kogels en pijlpunten in de vulling van de gracht. Bekijk de Archeologische Kroniek 1981

1980

Op de oeverwal van een getijdegeul in Hekelingen bij Spijkenisse wordt een kampplaats uit het Neolithicum ontdekt. Het onderzoek dat daaruit voorkomt, vormt een gedetailleerde aanvulling op de opgravingen in Vlaardingen van twintig jaar eerder. Het wordt steeds duidelijker dat de bewoners van de Zuid-Hollandse delta nog lang jacht en visvangst hebben gecombineerd met landbouw. Bekijk de Archeologische Kroniek 1980

1979

Na de oorlog nam de belangstelling voor de Vroege Middeleeuwen toe, doordat op verschillende plaatsen grote grafvelden uit die tijd werden gevonden. In 1979 werden bij Koudekerk aan den Rijn, langs de noordelijke Oude Rijnoever, zowel sporen van Romeinse als vroegmiddeleeuwse bewoning gevonden, waaronder resten van een vroegmiddeleeuws grafveld. Bekijk de Archeologische Kroniek 1979

1978

In 1978 lag Woerden nog in Zuid-Holland. Het Romeinse vrachtschip dat in dat jaar gevonden werd, met een lading Belgisch graan nog aan boord, werd dus in de Kroniek van Zuid-Holland vermeld. Bekijk de Archeologische Kroniek 1978

1977

In Bergschenhoek vinden archeologen in een visserskamp uit 4300 voor Chr. een vrijwel complete fuik. Hij is gemaakt van twijgen van rode kornoelje, die met een touw aan elkaar geknoopt zijn. De vissers opereerden vanuit een kamp op een klein veeneilandje dat zij beloopbaar hadden gemaakt met bundels riet. Het is de eerste keer dat in de delta zulke goed geconserveerde vondsten worden gedaan uit de cruciale overgangsperiode tussen Meso- en Neolithicum. Bekijk de Archeologische Kroniek 1977

1976

De ligging van het Romeinse castellum bij Valkenburg was al sinds 1941 bekend en in de jaren '40 en '50 was er al uitgebreid onderzoek gedaan. Maar als zich een gelegenheid voordoet, verzamelen archeologen graag nadere gegevens. Zo ook in 1976, toen een deel van de grachten rond het fort kon worden onderzocht. Bekijk de Archeologische Kroniek 1976

1975

In deze kroniek staat het verslag van de tweede campagne in de Hazendonk. Op de top van de kleine rivierduin of donk, die boven het omringende veenlandschap uitstak, werd van 4000 tot 2000 voor Chr. in periodes van wisselende lengte gewoond. Afval kwam op de flank van de donk in natte sliblagen terecht, bleef daar goed bewaard en door gretige archeologen opgegraven. Bekijk de Archeologische Kroniek 1975

1974

In 1974 start zowel het onderzoek van de neolithische bewoning van de Hazendonk bij Molenaarsgraaf als het stadskernonderzoek in Dordrecht. Beide opgravingen lopen over meerdere jaren en leveren een schat aan informatie op over respectievelijk de neolithische bewoning in westelijk Nederland en de vroegste ontwikkeling van een Hollandse middeleeuwse stad. Bekijk de Archeologische Kroniek 1974

1 reacties

Roel Lauwerier 04 september 2023

Fijn dat jullie deze oude Kronieken digitaal beschikbaar hebben gesteld. Handig!

Plaats een reactie

Verzenden

Ontdek meer

Heb jij een verhaal over de Zuid-Hollandse geschiedenis?

Welk verhaal mag volgens jou niet ontbreken op deze website? Deel je verhaal of tip met de redactie! Lees de voorwaarden en tips voor het schrijven van een verhaal.

Ontvang de laatste verhalen in je mailbox

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe publicaties? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.