Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

De opsplitsing van Holland in 1840

In 1813, direct na de Franse bezetting, keerde Willem Frederik, de zoon van de in 1795 gevluchte stadhouder Willem V, terug uit Engeland. Hij zou als koning Willem I vanaf 1815 leiding gaan geven aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Holland was in deze eenheidsstaat nog slechts een provincie.

In 1813, direct na de Franse bezetting, keerde Willem Frederik, de zoon van de in 1795 gevluchte stadhouder Willem V, terug uit Engeland. Hij zou als koning Willem I vanaf 1815 leiding gaan geven aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Holland was in deze eenheidsstaat nog slechts een provincie. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was een samenvoeging van de Oostenrijkse Nederlanden (ongeveer het huidige België) en het grondgebied van de oude Republiek. De internationale gemeenschap wilde op die manier een grote bufferstaat creëren. Deze zou niet zo makkelijk onder de voet worden gelopen bij een eventuele toekomstige Franse expansie.

Weinig politieke macht
Holland, dat in de Republiek veruit het belangrijkste gewest was geweest, was na de Belgische afscheiding van 1830 opnieuw de grootste provincie, met de meeste inwoners en de grootste economische macht. Maar anders dan in de Republiek was Holland niet langer politiek zelfstandig. De provincie werd van bovenaf, vanuit Den Haag, bestuurd, via twee Commissarissen des Konings, één voor het noorden en één voor het zuiden. Er was een college van Provinciale Staten, maar dat had weinig in de melk te brokken.

Splitsing Noord- en Zuid-Holland
In 1840 werd na enige discussie besloten Holland te splitsen in twee aparte provincies: Noord-Holland (met als hoofdstad Haarlem) en Zuid-Holland (met Den Haag als hoofdstad). Er was wat verzet uit Noord-Holland, omdat sommigen vreesden dat Noord-Holland erg zou worden gedomineerd door Amsterdam. Maar uiteindelijk werd de scheiding toch doorgevoerd. Eigenlijk was het verschil voor en na 1840 niet eens zo groot, omdat het noorden toch al een eigen Commissaris en een eigen College van Gedeputeerden had.

Haarlemmermeer, Leimuiden
In de jaren na 1840 veranderden de grenzen tussen beide provincies een aantal keren. Dit gebeurde bijvoorbeeld rond 1850, toen het Haarlemmermeer werd drooggelegd en het gebied, dat tussen Noord- en Zuid-Holland in lag, werd toegewezen aan Noord-Holland. Om Zuid-Holland tevreden te stellen kreeg het Leimuiden en een klein deel van Aalsmeer van Noord-Holland.

Reacties

  1. tino

    lag leimuiden vroeger meer richting burgerveen wat nu in de haarlemmermeer ligt

    29 augustus 2011

  2. Redactie

    Beste Tino, ik kan weinig informatie vinden over een eventuele 'verplaatsing'' van het dorp in het verleden. Misschien kun je je wenden tot de deskundigen bij de Stichting Oud Alkemade, daar kunnen ze je misschien verder helpen. Zie http://oud.alkemade.net/

    01 september 2011

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.