Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Verbetering van de huisvesting

In de negentiende eeuw was de woningbouw overgelaten aan particulier initiatief. Het gevolg was dat mensen in de onderste lagen van de samenleving in goedkope, veel te kleine en bouwtechnisch bijzonder belabberde arbeiderswoninkjes woonden. In de twintigste eeuw zou dit veranderen.

In de negentiende eeuw was de woningbouw overgelaten aan particulier initiatief. Het gevolg was dat mensen in de onderste lagen van de samenleving in goedkope, veel te kleine en bouwtechnisch bijzonder belabberde arbeiderswoninkjes woonden. In de twintigste eeuw zou dit veranderen. Pas tegen het eind van de negentiende eeuw vond het idee ingang dat marktwerking alléén geen verbetering in de woonsituatie zou brengen. In 1899 dienden de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie gezamenlijk een voorstel in voor een wet die het bewonen van slechte woningen maakte en tegelijkertijd de bouw van goede woningen bevorderde. In 1901 werd deze Woningwet aangenomen.

Planologie en stedenbouw
Gaandeweg begon de overheid zich steeds meer te bemoeien met stedenbouwkundige ontwikkelingen. Gemeenten werden verplicht uitbreidings- en bestemmingsplannen op te stellen. In Zuid-Holland werden bekende architecten ingeschakeld om de nieuwe wijken vorm te geven, zoals H.P. Berlage, op wiens plannen uit 1909 de Haagse ‘Molenwijk’ werd gebaseerd, en J.J.P. Oud, die in Rotterdam ‘De Kiefhoek’ (1925-1929) ontwierp.

Ruimtelijke ordening
Deze ontwikkeling werd wreed verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Na 1945 was er vooral aandacht voor de wederopbouw en moest de toenemende bevolkingsgroei worden opgevangen. In hoog tempo werden woonwijken uit de grond gestampt. Pas vanaf eind jaren 1950 kwam er opnieuw aandacht voor de planologische aspecten, en in 1965 kwam de regering voor het eerst met een Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Sindsdien geeft het Ministerie van VROM, na goedkeuring door de Kamer, regelmatig nota’s uit waarin de toekomstige planologische indeling van Nederland in hoofdlijnen wordt beschreven.

Vinex
Eind 1993 werd de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) van kracht, waarin staat voorgeschreven hoe de bijna 300.000 tot 2015 te bouwen nieuwe woningen over het land worden verdeeld. Veel van deze woningen zijn of worden gebouwd in nieuwe wijken, die net buiten bestaande woonkernen liggen. Binnen Zuid-Holland zijn bekende ‘Vinexlocaties’ onder andere Ypenburg buiten Den Haag en Carnisselanden in Barendrecht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.