Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Een twintigste-eeuws megaproject: de Deltawerken

Op 1 februari 1953 braken op verschillende plaatsen in Zuidwest-Nederland de dijken door. De Watersnoodramp kostte alleen al in Zuid-Holland 686 mensen het leven.

Op 1 februari 1953 braken op verschillende plaatsen in Zuidwest-Nederland de dijken door. De Watersnoodramp kostte alleen al in Zuid-Holland 686 mensen het leven.  Om zulke rampen in de toekomst te voorkomen werd het Deltaplan ontwikkeld. Daarbij werden alle Zuid-Hollandse zeearmen afgesloten, met uitzondering van de Nieuwe Waterweg, die open moest blijven voor de scheepvaart op Rotterdam. Overigens was al in 1950 het Brielse Gat afgesloten om de verzilting van Voorne tegen te gaan.

Deltawerken
Bij Krimpen aan de IJssel werd in 1958 de stormvloedkering Hollandse IJssel gebouwd. De dijken hadden het hier in 1953 net gehouden, anders was de schade in het laaggelegen Hollandse gebied enorm geweest. Alle rivierdijken werden op ’deltahoogte’ gebracht. De Grevelingendam van Goeree-Overflakkee naar Schouwen-Duiveland kwam in 1965 gereed, zeven jaar later gevolgd door de Brouwersdam. Het hierdoor ontstane Grevelingenmeer werd een zout meer zonder getij. De mond van het Haringvliet werd in 1970 afgesloten door een dam met zeventien uitwaterings- en scheepvaartsluizen. Deze sluizen waren nodig omdat bij hoogwater op de Rijn niet al het rivierwater via de Noord en de Nieuwe Waterweg naar zee kon worden afgevoerd. Tussen het Haringvliet en het Hollands Diep werd de Volkerakdam aangelegd, een secundaire dam met inlaat- en scheepvaartsluizen. Om de Oosterschelde zout, open en gescheiden te houden van de zoetwaterbekkens, werd in 1987 de Philipsdam met scheepvaartsluizen gebouwd.

Stormvloedkering Nieuwe Waterweg
Verhoging van de dijken langs de Nieuwe Waterweg en verder stroomopwaarts stuitte op verzet bij steden met oude, historische centra als Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Daarom werd besloten tot de bouw van een speciale stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, die in 1997 gereed kwam. Deze kering bestaat uit twee deuren in de vorm van een halve cirkel. Ze zijn 22 meter hoog en 325 meter lang. Normaal zijn ze in de oevers weggedraaid. Bij overstromingsgevaar kunnen ze evenwel in de Nieuwe Waterweg worden gedraaid en afgezonken op een daarvoor aangelegde drempel, zodat het hoge water niet via de Nieuwe Waterweg Zuid-Holland kan binnendringen. Met de voltooiing van deze stormvloedkering waren de Deltawerken afgerond.

Links

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.