Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Een multireligieuze samenleving

Het gebrek aan godsdienstvrijheid was voor veel (protestantse) Hollanders een van de belangrijkste redenen om in opstand te komen tegen het Spaanse (katholieke) gezag.

Het gebrek aan godsdienstvrijheid was voor veel (protestantse) Hollanders een van de belangrijkste redenen om in opstand te komen tegen het Spaanse (katholieke) gezag. De Republiek werd tijdens en na de oorlog een toevluchtsoord voor andersgelovigen: van diverse protestantse groeperingen als lutheranen en doopsgezinden tot Portugese joden. Deze andersgelovigen vestigden zich met name (maar niet alleen) in de grote steden: Amsterdam, Leiden, Delft, Haarlem, Rotterdam en Den Haag.

Calvinisme
Hoewel de Republiek tijdens en na de Opstand een multireligieus karakter kreeg en bekend stond als tolerant, betekende dit niet dat alle religies ook gelijkwaardig waren. Het calvinistische (‘gereformeerde’) geloof werd de officiële staatsgodsdienst en men kon alleen in aanmerking komen voor bestuurlijke en politieke functies indien men lid was van de Gereformeerde Kerk. Alle andere geloven werden achtergesteld.

Katholieken
Ook katholieken mochten hun geloof niet in het openbaar belijden. De meeste katholieken gingen daarom naar zogenaamde schuilkerken in woningen en tuinen. In de loop van de achttiende eeuw verbeterde hun positie langzaam. In 1720 dienden enkele Haagse katholieken een verzoek in voor het bouwen van een eigen kerk. Het stadsbestuur ging akkoord, op voorwaarde dat de kerk niet zichtbaar zou zijn van de straat. De beroemde architect Daniël Marot - zelf in 1685 uit Frankrijk gevlucht vanwege zijn protestantse geloof - nam het ontwerp voor zijn rekening. In 1722 werd begonnen met de bouw van de kerk. In andere steden deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor.

Joden
Ook de joden werden achtergesteld. Zij mochten privé en in synagogen weliswaar hun geloof belijden, maar er golden voor hen wel economische beperkingen. Ook werden zij niet in alle steden geaccepteerd. Afgezien van Amsterdam, waar de meeste joden in de Republiek woonden, ontstonden er in de zeventiende en achttiende eeuw ook in Rotterdam en Den Haag joodse wijken. Met name in Den Haag waren de joden prominent aanwezig. In 1725 begonnen zij met het bouwen van een synagoge die, net als de kerk van de katholieken, was ontworpen door Daniël Marot.

Links

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.