Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse delta in de vroege middeleeuwen

Zuid-Holland wordt doorsneden door enkele grote rivieren. Sinds mensenheugenis voeren ze smelt- en regenwater uit Midden-Europa naar de Noordzee. Overstromingen zorgden soms voor grote overlast, maar de rivieren boden ook mogelijkheden voor contacten op grotere afstand.

Zuid-Holland wordt doorsneden door enkele grote rivieren. Sinds mensenheugenis voeren ze smelt- en regenwater uit Midden-Europa naar de Noordzee. Overstromingen zorgden soms voor grote overlast, maar de rivieren boden ook mogelijkheden voor contacten op grotere afstand.    

Prehistorie
Al in de periode voor het begin van de jaartelling werd daarvan dankbaar gebruikgemaakt, bijvoorbeeld bij de import van vuursteen. Tot diep in de middeleeuwen ging het transport van zware goederen volledig over het water; landwegen waren er niet of nauwelijks. Uiteraard was de ligging aan de Noordzee om diezelfde reden gunstig. Zo zijn bij het Zuid-Hollandse Voorhout achttien bronzen bijlen aangetroffen die in Wales zijn gemaakt en die ergens rond 1500 v.Chr. door een handelaar over zee moeten zijn vervoerd.

Romeinen
Rond het begin van onze jaartelling bezetten de Romeinen Zuid-Holland. Het stroomgebied van de Rijn vormde de rijksgrens (limes). Langs Rijn en Maas legden de Romeinen militaire wegen aan, maar het vervoer van zware (bouw)materialen (hout, steen) ging over de rivieren zelf. Om verzekerd te zijn van transport langs hun noordgrens groeven de Romeinen zelfs een kanaal tussen de twee voornaamste rivieren van dat moment, de Oude Rijn, die bij het huidige Katwijk in zee stroomde, en de Helinium, in het mondingsgebied van de Oude Maas.

Friezen en Franken
Tussen de derde en de zesde eeuw verbrokkelde de Romeinse macht in Noordwest-Europa en konden inheemse families aan de macht komen. Onder Friese, en later Frankische, heerschappij ontwikkelde Dorestad (Wijk bij Duurstede) zich tot het belangrijkste handelscentrum van de regio. Witla, gelegen bij het huidige Heenvliet aan de Maasmonding, functioneerde als een tussenstation voor kooplieden of handelaren op weg naar of afkomstig van Dorestad of verder gelegen steden.

Noormannen
De verwoesting van Dorestad en Witla in 836 door invallende Noormannen zorgde ervoor dat het zwaartepunt van de handel dieper landinwaarts kwam te liggen (bij Tiel). Pas toen de dreiging van de Noormannen tegen de tiende eeuw ophield, kon de handel zich herstellen.

Links

Reacties

  1. anoniem

    correctie: Liever spreken wij over Vikingen in plaats van Noormannen. Ergo: niet alle Vikingen waren Noormannen en zeker niet alle Noormannen waren Vikingen...

    01 januari 2020

  2. anoniem

    Uhhh...Dorestad in 836 door Noormannen verwoest? Geplunderd, ja, maar in de as gelegd?...

    01 januari 2020

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.