Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

De bevolking groeit

De bevolking van Zuid-Holland nam, evenals in de rest van Nederland, in de negentiende eeuw sterk toe. Zij groeide tussen 1800 en 1850 met 50 procent, en van 1850 tot 1900 met maar liefst 75 procent.

De bevolking van Zuid-Holland nam, evenals in de rest van Nederland, in de negentiende eeuw sterk toe. Zij groeide tussen 1800 en 1850 met 50 procent, en van 1850 tot 1900 met maar liefst 75 procent. Deze bevolkingsgroei werd niet veroorzaakt door een groei van het aantal geboorten, maar door een daling van het sterftecijfer. Het voedselaanbod verbeterde en het aantal levend geboren kinderen steeg. De leefomstandigheden voor de armste lagen van de groeiende bevolking waren echter verre van ideaal.

Gebrek aan ruimte en hygiëne
Tot 1874 was het in veel steden verboden buiten de stadsmuren te bouwen. Militairen wilden een vrij schootsveld hebben, voor het geval een vijand het land zou binnenvallen. Gevolg was wel dat binnen een beperkt oppervlak steeds meer mensen moesten worden gehuisvest. Deze problematiek werd nog verergerd door het feit dat de overheid zich niet of nauwelijks met huisvesting bezighield. Hierdoor woonden veel mensen dicht op elkaar in veel te kleine huizen. Bovendien hadden steden in de vroege negentiende eeuw geen voorzieningen als stromend water, riolering of een geregelde vuilnisafvoer.

Cholera
Als gevolg van deze omstandigheden woedden er vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw verscheidene cholera-epidemieën in Zuid-Holland – de eerste in 1832 in Scheveningen. Vervuiling en ondervoeding zorgden ervoor dat de ziekte vele slachtoffers maakte, vooral onder de armste lagen van de bevolking. In Zuid-Holland werden onder andere Leiden, Rotterdam en Den Haag zwaar getroffen. Zo waren er tussen 1832 en 1867 zeven cholera-epidemieën in Leiden, die ongeveer 5000 slachtoffers maakten.

Bevolkingsgroei
Desondanks groeide de Nederlandse bevolking tussen 1850 en 1900 van drie tot vijf miljoen mensen, voornamelijk door de hierboven omschreven daling van het geboortecijfer. De overheid hield zich echter nog altijd afzijdig als het ging om woningbouw, en liet die over aan speculanten. Pas na de Woningwet van 1901 kwam er geleidelijk verbetering in de vaak erbarmelijke woonomstandigheden van de verpauperde bevolking.

Links

Reacties

  1. anoniem

    Kopje bevolkingsgroei 3e regel; eerder in de tekst staat dat de bevolking groeit door een daling van het sterftecijfer (en niet door een daling van het geboortecijfer).

    21 februari 2021

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.