Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Geschiedenis van het water

Middeleeuwse ontginningen
De oorsprong van de bijzondere woonwijze van de Zuid-Hollanders ligt in de vroege middeleeuwen, toen de bewoners besloten de veenmoerassen in hun leefomgeving te ontginnen. Zij schiepen hiermee nieuwe landbouwgrond, maar het dwong hen wel tot een langdurige strijd met het water. Het ontwaterde land bleek namelijk langzaam in te zakken - tot onder de waterspiegel.

Turfwinning en droogmakerijen
In de achttiende en negentiende eeuw besloot men bovendien tot het droogleggen van verveningsplassen. Dat waren diepe plassen die door uitbaggeren waren ontstaan. Het doel van het uitbaggeren was het winnen van turf, dé brandstof van de Gouden Eeuw. De natte turfwinning had echter op zo'n grote schaal plaatsgevonden, dat de plassen een bedreiging vormden voor de dorpen en steden in het gewest.

Watersnood
Dankzij al deze inpolderingen en droogmakerijen was Zuid-Holland een kwetsbaar landschap geworden. Een dijkdoorbraak kon leiden tot een grote ramp. Dat bleek in 1953, toen de Watersnoodramp ook in Zuid-Holland vele doden tot gevolg had. Deze grootste Nederlandse natuurramp in lange tijd was de aanstoot voor omvangrijke waterstaatkundige ingrepen in Zeeland en Zuid-Holland: de Deltawerken.

Reacties

  1. anoniem

    beste heer/vrouw, staat er ook info over watergeschiedenis

    25 juni 2018

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.