Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Genealogie in Zuid-Holland: Genealogische Databank HoGenDa

De Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ introduceerde in 2007 de website www.hogenda.nl. HoGenDa staat voor Hollandse Genealogische Databank en richt zich op Holland en zijn invloedssferen. Op verzoek van de redactie schreef Ons Voorgeslacht onderstaand artikel met tekst en uitleg over deze site.

Genealogisch onderzoek vanuit huis
De genealoog van de 21e eeuw, die graag thuis vanaf zijn of haar PC genealogische gegevens verzamelt, wordt met de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) op zijn wenken bediend. De inhoud van de databank richt zich op Holland en zijn invloedssferen, dat wil zeggen dat buiten Noord- en Zuid-Holland, ook genealogieën, kwartierstaten en bronnen uit Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland worden opgenomen.

Uniek materiaal
Wat is er zo uniek aan deze databank? Het bijzondere is dat op verschillende manieren gezocht kan worden, zowel via een zoekmachine, als direct in de diepte naar een bron, genealogie of kwartierstaat. De bronbewerkingen staan op plaats gerangschikt en de genealogieën en kwartierstaten alfabetisch. Door samenwerking met de Genealogische Vereniging Prometheus beschikken beide verenigingen samen over enorme hoeveelheden uniek genealogisch materiaal. Het merendeel van dit materiaal is ondertussen op HoGenDa geplaatst.

Grootste kwartierstaat Nederland
Als voorbeeld kan genoemd worden de grootste kwartierstaat van Nederland van de heer De Keijzer. Zijn kwartierstaat werd in 1998 gepubliceerd en omvatte toen 349 blz. Nu in 2008 omvat zijn kwartierstaat 560 blz., dat zijn ca. 17.000 kwartieren met vele aansluitingen naar Karel de Grote. In april 2008 waren er ruim 1.200 artikelen beschikbaar met een omvang van ca. 40.000 blz. tekst. De verwachting is dat spoedig de grens van 1.500 artikelen met een omvang van ca. 50.000 blz. tekst zal worden gepasseerd.

Nieuwe genealogieën en bronbewerkingen
Het is voor leden en niet-leden mogelijk zonder extra kosten hun goed gedocumenteerde genealogieën en bronbewerkingen op deze website te zetten. De website van de vereniging is in principe niet afhankelijk in zijn voortbestaan van personen en dus blijft het werk voortbestaan. Voordeel daarvan is dat betrokkene zelf geen website hoeft te bouwen en te onderhouden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het levenswerk in de ‘vuilnisbak’ terechtkomt. Uiteraard moeten genealogieën en bronbewerkingen wel qua niveau en lay-out aan de redactionele eisen voldoen, want kwaliteit staat bij ‘Ons Voorgeslacht’ hoog in het vaandel.
Ook is het voor auteurs mogelijk bestaande artikelen te corrigeren of aanvulling en direct weer te herplaatsen. Dit om de kwaliteit en actualiteit van de artikelen permanent te waarborgen.

Heraldische databank
Dit jaar zal ook een heraldische databank aan de HoGenDa worden toegevoegd. Hierin worden wapens afgebeeld met vermelding van naam en bron.
Deze databank is in opbouw. De verwachting is dat er eind 2008 ruim 1.000 wapens in zitten. Op de illustratie het wapen van dr. Sijmon van Assendelft; Vroedschap 16-12-1678, schepen 1681-1696, thesaurier 1687-1693, 1697-1705, burgemeester van Alkmaar 1706-1722; overl. 21-4-1722. (Bron: G.A. Delft, W. van der Lelij, ‘Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Vroedschappen der stad Alckmaar’.)

Repertoria op leenregisters
Voor de Franse Revolutie bestond er in Holland het zogenaamde leenstelsel. Hierbij werd een leen door de eigenaar, leenheer genaamd, overgedragen in gebruik aan een leenman. Het leen bestond meestal uit een stuk grond. In ruil hiervoor was de leenman verplicht de leenheer met ‘raad en daad’ bij te staan. De daad bestond uit krijgsdienst, maar dat was aan het einde van de veertiende eeuw al van ondergeschikt belang geworden, omdat toen beroepslegers in opkomst kwamen.

Het leenstelsel is ten tijde van Karel de Grote (768-814) ontstaan en heeft zich verder ontwikkeld tot een gecompliceerd geheel van rechten en plichten. Voor genealogen is van belang dat leengoederen via bloedverwantschappen (bijvoorbeeld van vader op zoon) werden doorgegeven. In het graafschap Holland hebben meer dan 200 leenkamers gefungeerd, waarvan de archieven redelijk goed bewaard zijn gebleven. Deze archieven zijn bewerkt tot zogenaamde repertoria, die vanaf 1959 in het maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ zijn gepubliceerd. Dit project is recentelijk afgerond. Dit jaar zal begonnen worden om al deze repertoria op het openbare gedeelte van HoGenDa te plaatsen en op plaatsnaam toegankelijk te maken.

De opzet van de databank
De databank bestaat uit twee delen, een openbaar en een besloten gedeelte. Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk. Het besloten gedeelte is uitsluitend bestemd voor leden van ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus die een toegangscode ontvangen na de betaling van hun contributie. Iedereen kan lid worden van de vereniging. In het openbare gedeelte worden geen volledige kwartierstaten en gegevens over levende personen opgenomen. Kwartierstaten na de negende generatie zijn alleen in het besloten gedeelte zichtbaar zijn. De heraldische databank staat in het besloten gedeelte, behalve bij nieuw ontworpen wapens als de wapenvoerder daartoe toestemming heeft gegeven. Artikelen uit het besloten gedeelte zijn herkenbaar door een * achter de titel die zijn dan niet te openen.

Direct naar www.hogenda.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.