Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Erfgoedlijn Trekvaarten

De trekvaarten zijn de door de mens gegraven waterverbindingen tussen de opkomende Hollandse steden in de Gouden Eeuw. Het is het verhaal van het massapersonenvervoer over water vóór de komst van de trein. Nu zijn de vaarten aantrekkelijk voor de waterrecreatie.

Provincie Zuid-Holland en trekvaarten
De provincie Zuid-Holland heeft de trekvaarten aangewezen als één van zeven Erfgoedlijnen. Samen met gemeenten, ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en erfgoedinstellingen wil de provincie de trekvaarten beleefbaar maken en de bijzondere geschiedenis van de trekvaarten onder de aandacht brengen. 

undefined

Mee doen?
Heeft jouw organisatie interesse om hieraan mee te werken? Neem contact op met Anne-Marie van Brecht via T 070- 441 66 11 of per e-mail.
Lees ook het interview met Anne-Marie van Brecht over de ambities van de Erfgoedlijn. 

Meer over de werkwijze en de andere Erfgoedlijnen vind je hier