Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Waterverontreiniging Maassluis (17e eeuw)

In deze zeventiende-eeuwse verordening van het Hoogheemraadschap Delfland wordt aan de inwoners van Maassluis duidelijk gemaakt dat het afgelopen moet zijn met het dumpen van afval in het spuiwater: ‘Alsoo aan Dijckgraaff ende Hooge Heemraden van Delflandt verscheyde klachten gedaan zijn en bij haar weledelheden oock wert bevonden dat verscheyde luyden haar niet en ontsien allerley vuyligheden van assche, traan, zant, stinck-potten en anders te werpen in de Noort-Speuy op Maasluys waardoor de voors(eyde) Speuye niet alleen ondiep wert gemaackt, maar oock de pricken [aasvisjes voor de visserij] in deselve leggende, komen te sterven, tot groote schade van de eygenaars vandien; omme waarinne te voorsien, hebben Dijckgraaff ende Hooge Heemraden voornoemt, een eygelijck wie hij zij, verboden en verbieden bij desen eenige de minste vuyligheyt ’tzij van slick, zant, traan, assche, stinck-potten off wat het soude mogen wesen, te werpen in de voors(eyde) Noort-Speuy...’

[Verder hebben de dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland verscheidene klachten ontvangen en ook zelf geconstateerd dat verscheidene mensen niet schromen allerlei vuiligheid als as, traanolie, zand, stinkpotten (met fecaliën?) en dergelijke in het Noordspui van Maassluis te gooien, waardoor dit spui niet alleen minder diep wordt, maar ook de daarin aanwezige vis sterft, hetgeen uiterst schadelijk is voor de eigenaren; om daar iets tegen te doen hebben dijkgraaf en hoogheemraden het iedereen verboden – en zij doen dat bij deze opnieuw – om ook maar de geringste vuiligheid, of het nu gaat om slik, zand, traanolie, as, stinkpotten of wat dan ook, in het Noordspui te gooien...]

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.