Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Lijst met militairen (1766)

In de 18e eeuw was in Fort Wierickerschans een 'detachement invalides' gelegerd. Het was destijds heel gebruikelijk om soldaten met een lichamelijke beperking - die niet konden vechten aan het front - in te zetten in de garnizoensdienst, bijvoorbeeld in een vestingstad of een fort. In het Nationaal Archief is nog een "monster rolle" bewaard gebleven met een namenoverzicht uit 1766, met officieren en soldaten. Een transcriptie:

Monster rolle van het detachement invalides, geleijdt wordende door den sous lieutenant Martinus van Cour, garnisoen houdende in de Wierikkerschans, den 9e september 1766

1. Martinus van Cour, sous lieutenant
2. Antonij de Graaf, sergeant
3. Frambagt (?) Meulenberg, sergeant
4. Adolph Ziegelaer, corporaal
5. Johannes Bisschop, corporaal (hij komt ook voor in deze brief uit 1776)
6. Antonij Ellings, corporaal
7. Andries Boumeester, corporaal

Gemeene (=gewone soldaten)
1. Salomon Apotella
2. Gerrit Breeger
3. Berend Lucas
4. Jan Freij / Keij
5. Hendrick Daniels
6. Jan Baptist
7. Jeroen Meese
8. Robbert Sorgholser
9. Johannes Meijer
10. Albert Vulgers
11. Caspar Augtus Nicolt
12. Christiaen Vinck
13. Adolph Raadt
14. Nicolaes Vreggen
15. Huijbert van Angelbeek
16. Pieter Emmen
17. Pieter Duppen
18. Philip Weever
19. Pierre Jeanquin
20. Charle Neville
21. Michiel Kersten
22. Pieter Baselet
23. Hendrik Breeder
24. Teunis Strack
25. Steeven Raads
26. Willem Heebingh
27. Willem Polmans
28. Jan Bruijns

Op huijden den 9e september hebben wij ondergesz. Heeren Commissarissen van Haer Ed. Grootmogende heeren Staaten van Holland, en Westvrieslandt, gemonstert het detachement invalides van de compagnie van den capitain G. Hamel ende het selve sterck bevonden als voorschreven, Actum in de Wierikkerschans den 9e september 1766, W. Huijgens, L Quarles

Staat van het detachement
Officieren 1
Sergeanten 2
Corporaels 4
Gemeene 28 Totaal 35

Ik ondergeseyden sous lieutenant in de compagnie invalides van den capitain Gerrit Hamel, Commanderende het detachement invalides in de Wierikkerschans, verklaeren mits desen op den eedt door mijn aen den lande gedaen, dat alle dese manschappen op deese monsteringe gepresenteert, in vasten dienst sijn ende onder de compagie sijn gehoorende, ende haere togten en wagten sijn doende, ende gehouden sijn de compagnie alomme te volgen, mitsgaders haere wille (?) soldije sijn treckende, volgens d’ordres van den lande. Actum in de Wierikkerschans den 9e september 1766, M. van Cour

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.