Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Inleydinge Regtsgeleerdheyt, Hugo de Groot (1652)

Pagina uit de Inleydinge tot de Hollandsche Regtsgeleerdheyt van Simon van Groenewegen uit 1652, een bewerking van de gelijknamige studie uit 1631 van Hugo de Groot. Hierin omschreef. De Groot, die ook wel ‘het orakel van Delft’ werd genoemd, het recht zoals dat in onze gewesten gold, in al zijn aspecten. Hij geldt als een van de knapste geleerden uit de geschiedenis van ons land. In ongenade gevallen bij Prins Maurits ontsnapte hij in 1621 op spectaculaire wijze in een boekenkist aan zijn gevangenschap. De rest van zijn leven werkte hij in buitenlandse diplomatieke dienst. In 1645 stierf hij in het Duitse Rostock. Zijn lichaam werd in Delft in de Nieuwe Kerk bijgezet.

Simon van Groenewegen heeft van zijn langjarige werk niet veel plezier gehad. In het boek met perkamenten band staat een voorwoord van zijn hand, gedateerd op 25 juni 1652. Op de afgebeelde pagina zien wij dat hij nog geen twee weken later overleed, ‘verrompeld van de dood’ zoals het grafschrift luidde.

De volledige titel luidt: Inleydinge tot de Hollandsche Regtsgeleerdheyt beschreven by Hugo de Groot, bevestight met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden, Sententien van de Hoven van Iustitie in Hollant ende elders, mitsgaders eenige by-voegsels ende aenmerkingen op de selve, door Mr. Simon van Groenewegen, heer van der Made, Secretaris der Stad Delff. Door hem nu op nieuws veel vermeerdert en verbetert… -Tot Delf: gedruckt by Arnold Bon, Boeck-verkooper woonende op 't Martvelt, inde Vinder van de Druck-konst, anno 1652.

Reacties

  1. Bert

    Wij hebben dit boek, het origineel. Wat zal ht waard zijn?

    24 november 2013

  2. Redactie

    @Bert Daar hebben wij helaas geen informatie over. Het lijkt mij een heel bijzonder bezit! Ik raad u aan om contact op te nemen met een antiquariaat of veilinghuis met kennis hierover.

    25 november 2013

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.