Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige landhuizen... door Pieter de la Court van der Voort (1737)

De steenrijke Leidse lakenkoopman Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) bezat een statig pand aan het Rapenburg en maar liefst twee buitenplaatsen, Berbice in Voorschoten en het inmiddels verdwenen Meerburg bij Zoeterwoude. Hij was een bekend kunstverzamelaar en een autoriteit op het gebied van tuinieren. Zo kweekte hij als eerste in Nederland een ananas. Ook schreef hij een boek over zijn ervaringen met het aanleggen van tuinen en het kweken van groenten, fruit en bijzondere vruchten en bloemen. Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden verscheen in 1737 en werd een standaardwerk, dat ook in het Frans vertaald werd.

Uit het boek blijkt dat De la Court van der Voort veel belang aan betrouwbaar personeel hechtte: 'Tuinlieden hebben veel gelegentheit en aenzoek tot ontrouw; dierhalven is een deugdelyk tuinman, die aen dagelykse verzoekingen ontrent het verkopen van vrugten kan wederstaen, hoog te schatten, en in waerde te houden.' Over het belonen van tuinpersoneel: 'Het gewoone jaer-loon van eenen tuinman is twee hondert vyftig gulden (...), daarenboven geniet hij door verkryginge van een weinig turf en het vergaderen van sprokkel- en ander slegt hout op de plaets genoegdzaam vry brand: ook verschaft hem het overvloedige uit de moestuin genoeg tot zyn nooddruft.'

De echtgenotes van tuinlieden hadden ook specifieke taken, aldus De la Court, hoewel hij weinig vertrouwen in hun tuinierkwaliteiten had. 'Het werk van de tuinvrouw is de keuken van behoorlijk geplukte en verlezen groente te voorzien. Daer zijn eigenaers, die de tuinvrouwen onkruid laten uitwieden, maer zij doen zulks, door onkunde, veeltijds niet na behooren.'

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.