Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Akte van Transport speeltuin Leiderdorp (1746)

Een buitenplaats was niet voor iedereen weggelegd. Een 'speeltuin' of 'lusthof' was haalbaar voor een grotere groep burgers. Welvarende stedelingen die behoefte hadden aan rust en frisse lucht lieten buiten de stadspoorten speeltuinen aanleggen, waar ze op mooie zomerdagen overdag naar toe konden gaan. In deze akte van transport is te lezen dat Juffrouw Sophia Klinckhamer een "seer vermakelijke, wel bepoote en beplante speelthuyn, met speel en kookhuijsje" verkocht heeft aan Henricus du Pon. De tuin was gelegen "buijten de Hogewoerdspoort der stadt Leijden, op het Broederspadt", in de ambacht Leiderdorp. De akte is opgesteld op 16 april 1746 door schout en schepenen van Leiderdorp.

Henricus du Pon betaalde tweehonderdvijftig gulden voor de tuin, met een "custingbrief", een schuldbekentenis. In de akte staat dat hij het bedrag mocht betalen "met termijnen van vijftig gulden 's jaars." Daarbij kwam ook nog een rente van 3% "van alle de onbetaalde cooppenningen".

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.